Reko fjärrvärme sätter kunden i fokus

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Reko fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna. Det startade som en certifiering men vartefter lagstiftning och Prisdialogen har utvecklats har även Reko fjärrvärme gjort det. Det är numera namnet på fjärrvärmebranschens riktlinjer för kundrelationer.

Reko fjärrvärme är riktlinjer som fjärrvärmeleverantörer kan ansluta sig till och tillämpa i sina kundrelationer. Riktlinjerna är till för både leverantören och kunden. De erbjuder leverantören hjälp med att utveckla relationen till kunden, och kunden hjälp med att få mer insyn i leverantörens verksamhet.

Reko fjärrvärme utgår från tre ledord:

  • Öppenhet - för att ge kunder möjlighet att bedöma leverantörernas verksamhet och produkter
  • Jämförbarhet - för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ
  • Förtroende - för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val

Från dessa utgångspunkter utvecklas detaljerna i Reko fjärrvärme.

Läs mer om vad Reko fjärrvärme innebär i foldern (pdf, framtagen av tidigare Svensk Fjärrvärme).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se