Att säkerhetsskyddsklassificera skyddsvärda uppgifter

Publicerad:

En handledning för energiföretag som ger stöd i arbetet med identifiering och analys av säkerhetsskyddade uppgifter.

Elförsörjning är en viktig del av infrastrukturen och en förutsättning för samhällets funktionalitet. Innehavare av verksamheter har ett stort ansvar att se till att svara mot samhällets krav på säkerhetsskydd som bland annat innebär att skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer, vilket om så sker, kan leda till skada för Sverige. Det är därför viktigt att alla ägare av verksamhet inom energisektorn arbetar systematiskt med att klassificera sina informationstillgångar och därefter vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dessa tillgångar så att endast de som har behov och är behöriga har tillgång till dem.

Denna vägledning från Energisäkerhetsgruppen (ESG) arbetsgrupp Säkerhetskyddsgruppen syftar till att beskriva förutsättningar och behov av klassificering av säkerhetsskyddade uppgifter. Vägledningen belyser även viktiga ingångsvärden, realistiska hot och hotnivåer, Säpos vägledande metodik samt sekretessprövning och hantering.