EBR ESA Instruerad person - ESA-Instruerad person 21

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsanvisning EBR ESA Instruerad person för icke elektriskt arbete.

ESA Instruerad person är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete. Publikationen fungerar som en anvisning för instruerade personer vid verksamhet i driftrum eller i anslutning till en elektrisk anläggning och som självständigt utför icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare alternativt instruerad elsäkerhetsledare icke elektriskt arbete.

Syftet med anvisningen är att tydliggöra regler för tillträde, så att alla ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla.

Målgruppen för denna elsäkerhetsanvisning är personer som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i anslutning till en elektrisk anläggning. Arbetet kan vara byggnadsarbete, markarbete, schakt i anslutning till kabel, gräsklippning, rengöring, målning och så vidare.

Format: Häfte, 2021
Sidor: 48

EBR-nummer: ESA-Instruerad person 21

I maj 2022 har det gjorts en mindre uppdatering i ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete. Det har påtalats för oss att två punkter i punktlistan för vad en arbetare ska iaktta vid arbete har fallit bort på sidan 28 under kapitel 6.8. Arbetare.

Ändringen kan betraktas som liten men då dessa punkter är viktiga för att bibehålla säkerheten på arbetsplatsen så vill vi belysa detta och göra denna korrigering i publikationen.

Den korrekta sidan finns att ladda ner här om man redan köpt publikationen.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.