EBR-e företagsprenumeration

Få tillgång till samtliga EBR-publikationer i digitalt format
- alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna.

Från och med den 1 januari 2023 införde vi företagsprenumeration för EBR-e. Det medför fri spridning av antalet användare till alla inom företaget. Det är något som har efterfrågats av våra medlemsföretag för att öka spridningen av EBR, som har en viktig roll i den stora energiomställningen vi har framför oss. Det blir i och med det ett fast pris där alla nya och uppdaterade publikationer ingår. Tillgång till EBR-e säkerställer att användaren alltid har tillgång till de senaste utgåvorna med korrekt information.  

Det finns även möjlighet att teckna en projektprenumeration, som tillägg, med fri spridning till användare i företag som ingår i gemensamma projekt under begränsad tid.

I samband med detta slopar vi även startavgiften på 10 500 kr för nya företag och inför möjlighet att köpa enstaka prenumerationer för bolag med 1-3 anställda för att minska tröskeln för de mindre bolagen.

Du kan läsa mer om villkor och prisuppgifter för 2024 längre ner på sidan. Det går också bra att mejla förlaget på forlag@energiforetagen.se om du har frågor. 

Här kan du se en inspelning av det webbinarium vi sände den 17 januari 2023 för att informera om de nya funktionerna i EBR-e och den nya modellen: 

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Beskrivning:
EBR är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-145 kV. EBR omfattar standardiserade konstruktioner med satslagd materiel, bygg-, drift- och underhållstekniska anvisningar, elsäkerhetsanvisningar, ESA, samt produktionsteknik och kostnadskatalog för ledningar och stationer.

Om du har en EBR-e licens får du tillgång till alla EBR-handlingar i digitalt format via din profil på Energiföretagens hemsida. Till skillnad från om du arbetar med tryckta EBR-handlingar kan du anpassa din hantering av EBR-projekt direkt till din verksamhet – något som underlättar ditt arbete väsentligt. Via inlagda länkar kan du snabbt ta dig vidare till annan information som är relevant för just det projekt du arbetar med.

I EBR-e ingår även fri tillgång till dimensioneringsprogrammet FRIBE och lokalnätskonstruktioner i 3D-format. 

Beställ prenumeration/licens:
Du beställer din EBR-e licens via knappen "Beställ" och fyller sedan i ett formulär. Genomfört köp innebär att du har godkänt villkoren. 

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Företagsprenumeration med fri spridning av antalet användare inom företaget. Priset är fast och alla nya och uppdaterade publikationer ingår. Vid beställning utgår offert med individuellt prisförslag enligt tabellen nedan. För elnätsföretag beräknas priset utifrån total ledningslängd i km i kombination med antalet abonnenter (uppgifter Ei), och för övriga företag utifrån nettoomsättning samt behov.

Ledningsnät
tot längd (km)
Abonnenter
antal (styck)
Nettoom-sättning (tusen kr)

Pris

ordinarie

Pris
medlem

partner

100 000 500 000 5 000 000 212 000 169 600
50 000 200 000 1 000 000 137 800 110 240
10 000 100 000 700 000 95 400 76 320
5 000 50 000 500 000 68 900 55 120
2 000 25 000 300 000

44 520

35 616
1 000 10 000 100 000 31 800 25 440
1 1 1 21 200 16 960

Projektlicens: 20 % av kostnaden för företagslicensen.

Styckelicenser för bolag med 1-3 anställda, á pris (max 3 st): 5 300 kr

Skollicens: 2 597 kr/skola

 

Prenumeration
Varje licens i företags- och projektprenumerationerna är personliga och får endast användas av licenstagaren. Företagsprenumerationerna löper årsvis per kalenderår med uppsägning för nästkommande år senast den 30 november. Kundavtal för prenumerationerna skickas för digital signering via Oneflow. 

Upphovsrätt
Energiföretagen Sverige- Swedenergy – AB äger upphovsrätten, det innebär att EBR-e endast får användas av respektive licenstagare och att spridning externt ej är tillåtet.

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy. Du kan ta del av policyn i sin helhet via nedanstående länk.
Energiföretagens integritetspolicy