EBR-e prenumeration

Få tillgång till samtliga EBR-publikationer i digitalt format. EBR är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-145 kV.

Beskrivning:
EBR är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-145 kV. EBR omfattar standardiserade konstruktioner med satslagd materiel, bygg-, drift- och underhållstekniska anvisningar, elsäkerhetsanvisningar, ESA, samt produktionsteknik och kostnadskatalog för ledningar och stationer.

Om du har en EBR-e licens får du tillgång till alla EBR-handlingar i digitalt format via din profil på Energiföretagens hemsida. Till skillnad från om du arbetar med tryckta EBR-handlingar kan du anpassa din hantering av EBR-projekt direkt till din verksamhet – något som underlättar ditt arbete väsentligt. Via inlagda länkar kan du snabbt ta dig vidare till annan information som är relevant för just det projekt du arbetar med.

Beställ prenumeration/licens:
Du beställer din EBR-e licens via knappen "Beställ" och fyller sedan i ett formulär. Genomfört köp innebär att du har godkänt villkoren. 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.