Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet − ALP

Publicerad:

Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet − ALP - pdf fil.

Ersätter tidigare Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - Mikro.

Handboken riktar sig främst till elnätsföretag och utgör en del av den webbaserade handboken för anslutning av elproduktion, HAP, som även innefattar handbok för anslutning av produktion till mellanspänningsnätet (AMP) och handbok för anslutning av större produktionsanläggningar (ASP) till elnätet.

Det blir allt vanligare att privatpersoner och företagare själva vill producera sin egen el. Det vanligaste produktionsslaget är solceller men det förekommer även mindre vindkraftverk samt små kraftvärmeanläggningar och vattenkraftverk. Den egna elproduktionen används i första hand för eget bruk och som ett komplement till den el som tas ut från elnätet.

Denna handbok ger anvisningar för nyanslutning av produktionsanläggningar till lågspänningsnätet oavsett den anslutna produktionsanläggningens maximala effekt. Det är upp till respektive nätbolag att avgöra vilken storlek på produktionsanläggningen som kan anslutas på det aktuella lågspänningsnätet utifrån de dimensioneringsaspekter som tas upp i avsnitt 6. Avgörande faktorer i denna bedömning är befintlig nätstyrka och nödvändiga förstärkningsåtgärder för att kunna ansluta den önskade produktionsanläggningen på lågspänningsnätet och fortsatt hålla en fullgod nätleverans till samtliga kunder.

Utgåva 3, reviderad 1 mars 2020

Format: PDF-fil
Sidor: 59

Här kan du beställa ALP-blankett.

Här kan du beställa e-tjänst Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet.