Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet – AMP

Publicerad:

Denna upplaga av handbok AMP, Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet (tidigare Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet), är en komplettering och omarbetning av tidigare utgåvor.

Denna upplaga av handbok AMP, Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet (tidigare Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet), är en komplettering och omarbetning av tidigare utgåvor (utgåva 1 från 1999 till utgåva 4 från 2011). Vidare kan mindre produktionsanläggningar idag vara avsevärt mycket större än vad de var 1999. Föreliggande version av AMP-handboken är anpassad efter EU:s regelverk och nätkoder, främst den så kallade RfG:n (Requirements for Generators2) och den därtill kopplade föreskriften från Energimarknadsinspektionen, EIFS 2018:2.

Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet, Utgåva 5 – Rev. oktober 2020.

Utgåva 5, reviderad oktober 202

Format: PDF-fil
Sidor: 84

Här kan du beställa e-tjänst Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet.