Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet - ASP

Publicerad:

Denna webbaserade upplaga av handbok ASP, Anslutning av större produktionsanläggningar till regionnätet, (tidigare Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet) är en komplettering och omarbetning av tidigare utgåvor (utgåva 0 från 2006 och utgåva 1 från 2011).

Föreliggande version av ASP-handboken är anpassad efter EU:s regelverk
och nätkoder, främst den så kallade RfG:n (Requirements for Generators) och den därtill kopplade föreskriften från Energimarknadsinspektionen, EIFS 2018:2.

Storleken på produktionsanläggningen, eller anläggningarna, i förhållande till kortslutningseffekten i anslutande nät, avgör oftast om en anslutning ska ske mot region- eller lokalnät. I ASP-handboken behandlas kraftproduktionsmoduler av typerna C och D, det vill säga kraftproduktionsmoduler om 10 respektive 30 MW eller större, som ansluts till region- eller mellanspänningsnätet, där inverkan på förhållandena i regionnätet är påtaglig, samt all havsbaserad produktion. Dessa anläggningar definieras som SGU:er (betydande nätanvändare) och de flesta kommer att ingå i Svenska kraftnäts observerbarhetsområde och omfattas då även av de krav som följer av SO-koden och EIFS 2019:07.

Utgåva 2, Maj 2021

Format: PDF-fil
Sidor: 90

Här kan du beställa e-tjänst Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet.