Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet - ASP

Publicerad:

Föreliggande elektroniska upplaga av handledning Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet, ASP är en omfattande revidering av tidigare utgåva (Energiforsk rapport 07:79, december 2006).

Handledningen gäller för anslutningar av produktionsanläggningar med huvudsaklig inverkan på förhållanden i regionnätet. Den är ett hjälpmedel för energiföretag vid bedömningen av åtgärder vid anslutning av anläggning till distributionsnät och även en kravspecifikation för de skydd energiföretag bör kräva för att systemet ska ha ett fullgott skydd vid fel i produktionsanläggning eller i elnät. Detta är en omfattande revidering av tidigare utgåva (Energiforsk rapport 07:79, december 2006).

Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet, Utgåva 1, augusti 2011

Format: PDF-fil, 2011
Sidor: 88

Här kan du beställa e-tjänst Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet.