Återinkopplingstider för distributionsnät

Publicerad:

Återinkopplingstider för distributionsnät. Skador på elektronikutrustning i samband med återinkoppling.

Återinkopplingsautomatik har använts i många år utan att några större förändringar har genomförts. Den elektriska utrustningen hos kunderna har dock förändrats radikalt. I dag finns elektronik hos i stort sett alla hushållskunder och i ännu större omfattning hos företagskunderna. Det har nu uppmärksammats att denna elektronikutrustning kan ta skada i samband med återikopplingen.

Format: Häfte, 2002
Sidor: 24