Belastningsberäkning med typkurvor

Publicerad:

Belastningsberäkning med typkurvor innehåller resultaten från det arbete som genomfördes av Svenska Elverksföreningen (föregångare till Energiföretagen Sverige) med syfte att genom omfattande mätningar och statistisk behandling ta fram belastningsmönstren för ett stort antal kundkategorier.

Arbetet bestod vidare i att utveckla en modell för att prognosera belastningen på valfri plats och nivå i nätet vid valfri tidpunkt. Typkurvorna är i stort fortfarande relevanta men man måste främst ta i beaktning de förändringar som skett hos kunder som har installerat värmepumpar.

Format: PDF-fil
Sidor: 217