DAJ - Dimensionering av jordkabelnät – Kommittérapport

Publicerad:

DAJ - Dimensionering av jordkabelnät – Kommittérapport. Denna utredning behandlar dimensioneringsprinciperna för jordkabelnät dels i nya bostads- och småindustriområden, dels vid förstärkning av befintliga nät.

Tonvikten är lagd vid konventionell nätuppbyggnad och etablerad teknik.

Format: Häfte, 1983
Sidor: 152