Eldistributionsnät med femledarsystem

Publicerad:

Eldistributionsnät med femledarsystem. Information om TN-S-systemet samt rekommendationer till elnätsägare.

Debatten om EMC-nivåer, stora vagabonderande strömmar, behovet av potentialfri jord, ökad personsäkerhet etcetera. har medfört en viss fokusering på elsystemen i fastigheter och i det allmänna distributionsnätet. Fyrledarsystemet i distributionsnätet och i fastigheternas huvudledningar har ifrågasatts om det uppfyller dagens och framtidens krav på god elektrisk miljö. I rapporten behandlas femledarsystemen. Rapporten innehåller information om TN-S-systemet samt rekommendationer till elnätsägare.

Format: Häfte, 1997 (Reviderad mars 2017)
Sidor: 22