Elmätningshandboken - Krav, råd och rekommendationer om mätning på elmarknaden

Publicerad:

Elmätningshandboken är en handbok som beskriver mätsystemet, det vill säga elmätare, kommunikationsmoduler och mättransformatorer. Handboken utgör ett stöd till personal på elnäts- och entreprenadföretag, leverantörer av materiel samt myndigheter som arbetar med dimensionering, projektering, installation och kontroll av mätsystem. Handboken beskriver det som betraktas som god mätteknisk praxis.

Elmätningshandboken är en handbok som beskriver mätsystemet, det vill säga elmätare, kommunikationsmoduler och mättransformatorer. Handboken utgör ett stöd till personal på elnäts- och entreprenadföretag, leverantörer av materiel samt myndigheter som arbetar med dimensionering, projektering, installation och kontroll av mätsystem. Handboken beskriver det som betraktas som god mätteknisk praxis.

De här rekommendationerna kan tillämpas för såväl konsumtions- som produktionsmätning samt tillämpas oavsett om mätningen sitter placerad i ett koncessionspliktigt nät eller inte.

Elmätningshandboken bygger på de krav som Swedac och Ei har i sina föreskrifter, men innefattar även Energiföretagen Sveriges branschgemensamma råd och rekommendationer. De allmänna råden ska inte uppfattas som en strikt manual, utan som ett stöd vid utformning av egna rutiner för kontrollverksamheten av elmätarsystem.

Elmätningshandboken finns tillgänglig för nedladdning i pdf-format för de som har licens på AMI. Här kan du beställa licens för AMI.

Format: Inbunden, 2023
Sidor: 64