Elsamverkan vid storstörning

Publicerad:

Elsamverkan vid storstörning. Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen.

Denna rapport, som är en uppdatering och vidareutveckling av ursprungsrapporten från 1998, senare reviderad 2004 har bearbetats av en projektgrupp genom samverkan mellan Svenska kraftnät och Svensk Energi (numer Energiföretagen Sverige). Den beskriver hur samverkan mellan för infrastruktur viktiga aktörer är organiserad. Den huvudsakliga målgruppen för rapporten är de aktörer som har en aktiv roll i den beskrivna organisationen.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.