För dig som behöver el till din fastighet

Publicerad:

För dig som behöver el till din fastighet. Elnätsägarens information till kunden i tekniska och administrativa frågor för anslutning av småhus eller liknande byggnader.

Innehållet i broschyren är i första hand utformat för att vara elnätsägarens information till kunden i tekniska och administrativa frågor för anslutning av småhus eller liknande byggnader. Den kan också distribueras som information till byggnadsnämnder, entreprenörer med flera.

Format: PDF-fil, 2011
Sidor: 4