För dig som behöver el till din fastighet

Publicerad:

För dig som behöver el till din fastighet. Elnätsägarens information till kunden i tekniska och administrativa frågor för anslutning av småhus eller liknande byggnader.

Innehållet i broschyren är i första hand utformat för att vara elnätsägarens information till kunden i tekniska och administrativa frågor för anslutning av småhus eller liknande byggnader. Den kan också distribueras som information till byggnadsnämnder, entreprenörer med flera.

Önskar du beställa en spridningsbar PDF med möjlighet att lägga till ditt företags logotyp och/eller för att ladda upp på din webbplats, kontakta forlag@energiforetagen.se

Priser per år.
Medlem: 6 500 kr
Icke medlem: 8 125 kr

Format: PDF eller tryckt format, 2023
Sidor: 8