Nätstruktur för landsbygden - jordkabel 12 och 24 kV

Publicerad:

Nätstruktur för landsbygden - jordkabel 12 och 24 kV. Rekommendationer för utformning av landsbygdsnät med jordkabel samt standardiserade stationstyper.

Jordkabel har blivit ett alltmer ekonomiskt konkurrensmässigt alternativ till luftledning i fördelningsnät, 12 och 24 kV, vid kabelplöjning på landsbygden. I rapporten anges rekommendationer dels för utformning av landsbygdsnät med jordkabel, dels avseende standardiserade stationstyper.

Format: Rapport, 1994
Sidor: 63