Överlåtelse av vägbelysningsanläggningar

Publicerad:

Tekniska och ekonomiska anvisningar för ägarskifte eller för erhållande av tydligare "boskillnad" mellan vägbelysningsanläggningen och elnätägarens nät.

Handlingen innehåller tekniska och ekonomiska anvisningar för ägarskifte eller för erhållande av tydligare "boskillnad" mellan vägbelysningsanläggningen och elnätägarens nät. Den kan också användas för nyanläggning av vägbelysning.

Vägbelysningsanläggningar har i de flesta kommuner anlagts, ägts, underhållits och dokumenterats av elnätägaren sedan el började användas i samhället. Elnätsägaren har varit den naturlige entreprenören för underhåll och nyanläggning och i många fall också dess ägare, vilket inneburit att gränsdragningen mellan ägande, skötsel och underhåll varit otydlig.

I handlingen finns också exempel på överlåtelseavtal samt driftinstruktion för skötsel av anläggningarna när ägaren är annan än elnätsägaren.

Format: Häfte, 2002
Sidor: 16