Sambyggnad och samförläggning – Tekniska krav 2024

Publicerad:

Sambyggnad och samförläggning – Tekniska krav 2024. Anvisningar för sambyggnad/samförläggning.

Enligt utbyggnadslagen är det alltid att föredra att sambygga och samförlägga då detta bidrar till att vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt.

Den här upplagan av tekniska krav gäller tills ny version ersätter. Dokumentet beskriver hur man går till väga vid sambyggnad och samförläggning mellan starkströms*- och svagströms-/optoledningar**. Det här dokumentet ska läsas tillsammans med senaste utgåvan av Sambyggnad och samförläggning – Administrativa anvisningar.

* Starkströmsledning omfattas av elnätsdistribution och gatubelysning
** Svagström/optoledning avser ledningar för telefon och dataöverföring

Format: Häfte, 2024
Sidor: 29