Spänningslösa mätsystem

Publicerad:

Småskalig produktion för eget bruk. AG Mätning och Installation fick i uppdrag att utreda problemet och komma med förslag till lösningar för elnätsföretagen.

Spänningslösa mätsystem befanns av kundoffensivprojektet vara ett problem som skulle kunna leda till diskussioner mellan elnätsägare och kund och i värsta fall skapa ett misstroende mot mätreformen. AG Mätning och Installation fick i uppdrag att utreda problemet och komma med förslag till lösningar för elnätsföretagen.