Stationära reservkraftanläggningar – Anvisningar för säker drift

Publicerad:

Stationära reservkraftanläggningar – Anvisningar för säker drift är avsedd att utgöra en anvisning för säker drift för en kundanläggning som har stationär reservkraft och för matande distributionsnät.

Vissa anläggningar, arbetsplatser, samhällsfunktioner etcetera kräver en leveranssäkerhet som är 100 % åtminstone i vissa delar av anläggningarna.

Kundanläggning med reservkraft kan därför idag betraktas som ett normalutförande i sådana anläggningar. Här finns allmänna tekniska anvisningar, säkerhetskrav, typer av skydd, typ av nätbrytare etcetera. för de fyra mest frekventa inkopplings- och anslutningsalternativen av automatstartande stationära reservkraftanläggningar.

Säker frånskiljning mellan elnät och reservkraftsystem är en förutsättning för tekniken med automatstart och för att samarbetet mellan två anläggningsinnehavare – kund och nätägare – ska fungera säkert.

Format: Häfte, 2005
Sidor: 23