Vägledning informations- och IT säkerhet samt säkerhetsskydd

Publicerad:

Vägledning informations- och IT-säkerhet samt säkerhetsskydd. En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle.

En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag verksamma inom elförsörjningen utsätts varje dag för olika slags angrepp, bland annat i form av inbrott, skadegörelse eller IT-angrepp. Hot inom IT-området måste ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom i stort sett all informationshantering i dag sker med stöd av IT.