Granska mätplatser - guide för solcellsleverantörer om behov för åtgärder

Publicerad:

Före 2025 ska alla elmätare vara utbytta till nya smartare elmätare. För mätplatser som har brister kräver elnätsföretagen samma åtgärd oavsett om det upptäckas i samband med solcellsinstallation eller vid mätarutrullningen. Denna guide är ett stöd åt solcellsleverantörer om behov av åtgärder vid mätplatser.

Solcellsleverantörer som ska sätta upp en solcellsanläggning hos kund behöver kunna förstå om kundens mätplats är bristfällig eller behöver flyttas för att kunna genomföra nödvändigt mätarbyte. Denna guide ska hjälpa solcellsleverantören att lättare kunna avgöra detta i ett tidigt skede. Kunden kan då informeras om detta och åtgärda sin mätplats så att solcellsanläggningen kan aktiveras.