EcoDim

Publicerad:

Beräkningsprogrammet EcoDim.

EcoDim är ett beräkningsprogram för ekonomisk och ekologisk dimensionering, ett verktyg för val av det mest ekonomiska alternativet för byggnation av fjärrvärmedistributionssystem. Detta med beaktande av byggkostnader enligt Kulvertkostnadkatalogen och värmeförluster över tiden.

Programmet beaktar också fjärrvärmepris och räntor. I programmet finns också en manual.

Ladda ner zip-filen via knappen till höger.