F:103-8 Certifiering av fjärrvärmecentraler anpassade för villor och lägenheter

Publicerad:

F:103-8 Certifiering av fjärrvärmecentraler. Dokumentet beskriver hur man certifierar en fjärrvärmecentral och vad som ställs för krav vid provningsförfarandet.

Artikelnummer: 5601
År/datum: 2022

Denna tekniska bestämmelse träder i kraft den 1/1 2023, då F:103-7 upphör att gälla.