Fjärrvärmen 2030

Publicerad:

Fjärrvärmen 2030, en vision för fjärrvärmen. Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) inledde våren 2012 en process för att ta fram en vision för fjärrvärmen 2030. Visionen växte fram i tät dialog med medlemsföretagen, med hjälp av analysföretaget Kairos Future. Rapporten presenterar visionen och de olika scenarier och antaganden om framtiden som ledde fram till den slutliga formuleringen: ”Vi värmer varandra med återvunnen energi”.

Rapporten inleds med en beskrivning av den nya visionen följt av en komprimerad och lättläst beskrivning av omvärldsutvecklingen. Den är beskriven i tre delar: en övergripande inledning, ett tjugotal övergripande trender som beskriver Sverige i framtiden samt fem avslutande framtidsscenarier. Tillsammans visar de på olika sätt hur Sverige kan se ut 2030 och därmed hur fjärrvärmens möjligheter i framtiden kan komma att påverkas. Årtalet sattes till 2030 men det ska inte läsas exakt, utan snarare ses som ett indikativt årtal i framtiden.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-16-3
År/datum: 2013

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.