Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar

Publicerad:

Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar

Denna arbetsbeskrivning visar hur de svenska fjärrvärmeföretagen kan uppfylla kraven för markförlagda fjärrvärmeledningar i AFS 2017:3 ANVÄNDNING OCH KONTROLL AV TRYCKSATTA ANORDNINGAR genom ett förenklat förfarande för första kontroll vid nybyggnation respektive revisionskontroll vid ombyggnation baserat på konstruktions och tillverkningskontroll i egen regi.

Denna version av Instruktion för Första kontroll och Revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar gäller från maj 2021 och ersätter tidigare version från oktober 2019.

Ladda ner pdf:en till höger.

Blanketterna hittar du här som ifyllningsbara PDF:er:

Intyg om konstruktionskontroll 6:1
Intyg om tillverkningskontroll 6:2

Format: Häfte, 2021
Sidor: 20