Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar

Publicerad:

Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar

Denna arbetsbeskrivning visar hur de svenska fjärrvärmeföretagen kan uppfylla kraven för markförlagda fjärrvärmeledningar i AFS 2017:3 ANVÄNDNING OCH KONTROLL AV TRYCKSATTA ANORDNINGAR genom ett förenklat förfarande för första kontroll vid nybyggnation respektive revisionskontroll vid ombyggnation baserat på konstruktions- och tillverkningskontroll i egen regi.

Ladda ner pdf:en till höger.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 15