Tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten

Publicerad:

I Tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten ger Copenhagen Economics sin syn på hur systemansvaret kan definieras om det införs ett lagstadgat tredjepartstillträde (TPA) inom fjärrvärmesektorn.

Format: PDF
År: 2009

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.