Arbetsgrupp medlemmar & partners

Publicerat av: Martin Olin ·

Arbetsgrupper för medlemmar och partners

En referensgrupp och två nya arbetsgrupper kommer att etableras med representanter för medlemmar och partners: 

Referensgrupp e-mobilitet 

En referensgrupp etableras med medlemmar och partners för att hantera övergripande och strategiska frågeställningar kopplat till e-mobilitet. Referensgruppen bidrar även till att hålla ihop och överbrygga arbetet som sker i arbetsgrupperna elnät respektive laddinfrastruktur. Referensgruppen kommer initialt ge input till vision för satsningen samt mål på kort och lång sikt.  

Arbetsgrupp e-mobilitet elnät 

Elnätsföretagen är en viktig aktör i utbyggnaden av laddinfrastruktur. Deras roll är förutsättning när det gäller att ansluta laddstationer till elnätet men de är också centrala när det gäller integreringen av elfordon i elsystemet med avseende på t.ex. styrning och flexibilitet. Arbetsgruppen ska arbeta bland annat med att utveckla branschens ståndpunkter, bidra till ökad kunskap om konsekvenser som nya eller förändrade regelverk kan få för branschens företag, ge förslag på hur existerande regelverk kan förändras, kontinuerligt bevaka och analysera utvecklingen inom e-mobilitet.  

Arbetsgrupp e-mobilitet laddinfrastruktur 

Laddinfraföretag avser till exempel laddoperatörer, laddtjänsteföretag, aggregatorer och tillverkare laddteknik. Likt arbetsgruppen för elnät kommer denna arbetsgrupp också arbeta med att utveckla branschens ståndpunkter, bidra till ökad kunskap om konsekvenser som nya eller förändrade regelverk kan få för branschens företag, ge förslag på hur existerande regelverk kan förändras, kontinuerligt bevaka och analysera utvecklingen inom e-mobilitet samt överväga hur branschens innovationskraft kan tas till vara så att konkurrenskraften stärks.  

För intresseanmälan och mer information: kontakta Martin Olin på telefon: +46 73 951 43 08 eller e-post: martin.olin@energiforetagen.se  
Vid intresseanmälan för deltagande i grupperna under 2022 ange Namn, Företag, Roll och vilken grupp som anmälan avser.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se