Nio tips för snabbladdning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

För att man så smidigt som möjligt ska kunna ladda sin elbil vid laddstationer finns det några saker att tänka på. Energiföretagen har tillsammans med fyra andra branschorganisationer tagit fram nio tips för effektiv snabbladdning.

Utvecklingen inom elektrifierade transporter går i snabb takt. Prognoser pekar på att ungefär halva personbilsflottan kan bestå av laddbara bilar i Sverige år 2030 och EU har beslutat att förbjuda nyförsäljning av personbilar med förbränningsmotorer 2035. För att lyckas med övergången till elfordon behöver vi successivt bygga ut laddinfrastrukturen. Majoriteten av laddningen kommer att ske vid hem och arbetsplatser, men snabbladdare behövs för att vi ska kunna åka på längre turer. Den långväga trafiken är till stor del säsongsbunden med toppar kring till exempel jul, sportlov och midsommar. Då kan det vara risk för köbildning – för att laddning ska ske så effektivt som möjligt finns det några saker att tänka på.

Vi är fem branschorganisationer som nu tagit fram dessa nio tips för snabbladdning:

  • Drivkraft Sverige
  • Energiföretagen Sverige
  • Mobility Sweden
  • Motormännens riksförbund
  • Organisationen Sveriges Servicestationer

Läs de nio tipsen (pdf)

Frågor & svar om snabbladdning

Laddkontaktens placering på bilen varierar mellan olika bilmodeller, på vissa laddstationer kan det vara utmanande att parkera vid laddaren. Med ”parkera rätt vid laddaren” menar vi att man bör placera bilen på ett sätt som inte blockerar andra laddpunkter eller hindrar andra bilar eller fotgängare att röra sig på laddstationen.

Laddplatser för snabbladdning bör enbart användas under pågående laddning. När laddning är avslutad bör bilen flyttas så att andra kan ladda.
För normalladdning kan det finnas särskilda regler för laddning och parkering, följ anvisningarna på platsen.

Vid de flesta laddstationer finns inget formellt kösystem. Det är i stället upp till de som står i kö att säkerställa turordningen. Om du anländer till en laddstation med kö – stäm av vilken turordning som gäller med de andra som står i kön.

Lämna inte laddstationen om du står i kö då det gäller att vara redo när laddplatser blir lediga.
Passa på att använda kötiden för att förbereda betalning. På många laddstationer kan man välja olika betalsätt, följ anvisningarna på platsen.

Ställ bilen på anvisad köplats om sådan finns. Om det inte finns anvisad köplats bör man parkera på ett sätt som inte blockerar för andra bilar eller hindrar fotgängare att röra sig på laddstationen.
Många laddstationer har byggts på platser där det ursprungligen inte varit planerat för laddinfrastruktur. Därför kan det ibland vara trångt och vi behöver alla hjälpas åt för att hantera de kösituationer som uppstår.

Om det är kö är det bra om man enbart laddar så mycket man behöver för att ta sig till sin destination. Då frigörs plats och fler kan ladda vid stationen. Tänk på att det dessutom är effektivare med flera korta laddstopp än ett långt.
Avsluta om möjligt laddningen vid 80 %, sedan sjunker bilens laddhastighet kraftigt.

Laddhastigheten är ofta hög upp till 80%, därefter kan batteriet inte ta emot höga effekter och laddhastigheten sänks kraftigt. Det tar därför betydligt längre tid att ladda de sista 20%.
Om det är kö är det smart att sluta ladda vid 80 % och planera för fler laddstopp om man ska åka långt.

Olika bilmodeller kan ta emot olika mycket effekt. Om det finns möjlighet att välja mellan laddare med olika effekter bör man inte välja en laddare med högre effekt än bilen kan ta emot.

Exempel:
På en laddstation finns två laddare, en snabbladdare på 150 kW och en supersnabbladdare på 350 kW. Två bilar kommer till laddstationen:

Bil A kan ta emot 80 kW och kan inte dra nytta av den högre effekten på 350 kW. Bil A bör därför välja laddaren med 150 kW eftersom den mer än väl klarar bilens maxeffekt.
Bil B kan ta emot 270 kW och kan då ladda med den lediga 350 kW-laddaren.

Se till att du anländer till laddstationen med ett förvärmt batteri, om detta är möjligt. På vissa bilar finns en funktion för förvärmning av batteriet medan batteriet på andra bilar uppnår en optimal temperatur under körning. 

Den laddeffekt som biltillverkaren specificerat är den maximala laddeffekt som kan uppnås. Det finns dock många faktorer som påverkar bilens laddeffekt vid varje separat laddtillfälle. Bilen och laddaren kommunicerar digitalt för att identifiera vilken laddeffekt bilen kan ta emot och maximera laddhastigheten. Här är några av de faktorer som påverkar laddeffekten:

  • Laddeffekten är lägre i början och i slutet av en laddsession för att inte slita på batteriet.
  • Temperaturen, i både luften och i batteriet, har stor påverkan på vilken laddeffekt bilen kan ta emot.
  • Vissa laddstationer använder sig också av så kallad lastbalansering, vilket innebär att de bilar som laddar samtidigt får dela på den tillgängliga effekt som finns. Lastbalansering kan ske mellan alla laddpunkter på hela laddstationen, men det kan också ske mellan laddpunkterna på samma laddare.
  • Vissa bilar har ett 800 voltssystem för att klara höga laddeffekter, om laddning sker på en laddstation med 400 volt kommer dock laddeffekten vara lägre.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se