Nio tips för snabbladdning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

För att man så smidigt som möjligt ska kunna ladda sin elbil vid laddstationer finns det några saker att tänka på. Energiföretagen har tillsammans med fyra andra branschorganisationer tagit fram nio tips för effektiv snabbladdning.

Utvecklingen inom elektrifierade transporter går i snabb takt. Prognoser pekar på att ungefär halva personbilsflottan kan bestå av laddbara bilar i Sverige år 2030 och EU har beslutat att förbjuda nyförsäljning av personbilar med förbränningsmotorer 2035. För att lyckas med övergången till elfordon behöver vi successivt bygga ut laddinfrastrukturen. Majoriteten av laddningen kommer att ske vid hem och arbetsplatser, men snabbladdare behövs för att vi ska kunna åka på längre turer. Den långväga trafiken är till stor del säsongsbunden med toppar kring till exempel jul, sportlov och midsommar. Då kan det vara risk för köbildning – för att laddning ska ske så effektivt som möjligt finns det några saker att tänka på.

Vi är fem branschorganisationer som nu tagit fram dessa nio tips för snabbladdning:

  • Drivkraft Sverige
  • Energiföretagen Sverige
  • Mobility Sweden
  • Motormännens riksförbund
  • Organisationen Sveriges Servicestationer

Läs de nio tipsen (pdf)

Frågor & svar om snabbladdning

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se