Elmätning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige arbetar aktivt för att bidra till ett bra regelverk för elmätning som långsiktigt stöttar såväl kundens som branschens behov. Elmätaren har de senaste åren hamnat allt mer i fokus, bland annat med dess koppling till den politiska diskussionen om smarta nät och behov av en mer flexibel elanvändning. Energiföretagen Sverige arbetar också med att utveckla den tekniska kvaliteten i mätsystemet.

Som branschförening har Energiföretagen Sverige ett ansvar för att utveckla den tekniska kvaliteten i mätsystemet. Exempelvis genomförs varje år "Det Nationella Stickprovet" ett organiserat stickprov för att säkerställa kvaliteten hos hushållsmätarna. Totalt finns hundratals olika fabrikat och mätartyper och detta är branschens interna kvalitetskontroll. Provet genomförs tillsammans med tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Läs också om mätning av el på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Energiföretagen arbetar också aktivt för att bidra till ett bra regelverk som långsiktigt stöttar såväl kundens som medlemmarnas behov. I det arbetet deltar vi aktivt i olika dialoger med myndigheter och departement och fungerar som remissinstans inför beslut.

Stora förändringar har skett under senare år kring mätning av el. Inför reformen med månadsvis avläsning, som trädde i kraft 1 juli 2009, byttes samtliga 5,2 miljoner hushållsmätare i Sverige. 

Ny förordning med funktionskrav till 2025 

Teknikutvecklingen går dock fort och 2019 beslutade regeringen om en ny förordning med nya funktionskrav på elmätare som ska vara uppfyllda vid ingången av mätåret 2025. Funktionskraven är i korthet:

  • Utökad mätdata
  • Registrering av aktiv energi och elavbrott (överförd aktiv energi varje kvart)
  • Öppet kundgränssnitt
  • Fjärravläsning
  • Uppgradering, spänningssättning och frånkoppling på distans
  • Fjärravläsning

Författningen innehåller ingen detaljerad specifikation av det fysiska gränssnittet mot kunden, det vill säga det uttag på elmätaren där kunden har direkt tillgång till sina mätvärden. Detta område täcks i stället upp av Energiföretagens branschrekommendation.

För att uppfylla de nya funktionskraven byts nu åter alla 5,2 miljoner hushållselmätare, ett arbete som ska vara klart före den första januari 2025.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se