Samarbetsorgan

Energiföretagen Sverige har en viktig roll som branschens representant i samarbete med olika internationella organisationer. Energi- och klimatfrågor är i hög utsträckning internationella frågor och därför blir detta samarbete allt mer betydelsefullt. Här kan du ta del av vilka internationella organisationer vi är medlemmar i.

Energifrågorna är i många avseenden gränsöverskridande och klart internationella till sin karaktär. Som medlem i EU gäller detta även för Sverige. Uppskattningsvis kommer 75 procent av ny svensk lagstiftning av bestämmelser och initiativ från EU. Detta påverkar och styr den verklighet som Energiföretagen Sveriges medlemsföretag lever och verkar i. 

Energiföretagen Sverige kontor i Bryssel, men agerar också genom andra organisationer som vi är medlemmar i. Arbetet i Bryssel handlar om att påverka och berätta om energiföretagens vardag utifrån de lagförslag som behandlas. Men det handlar också om att bevaka och rapportera om framväxten av EU:s energi-, miljö- och klimatpolitik och hur denna kan komma att påverka medlemsföretagen.

Eurelectric

Eurelectric är en europeisk branschförening för elföretagen i Europa. Eurelectric bidrar till elsektorns utveckling och konkurrenskraft genom att aktivt påverka europeiska beslutsfattare. Energiföretagen Sverige är medlem i Eurelectric och representerar de svenska elföretagen. För Energiföretagen Sverige är det angeläget att vara aktiv i Eurelectrics arbete eftersom organisationen är en viktig röst för elbranschen i Europa.

Läs mer om Eurelectric

GEODE

Energiföretagen Sverige är medlem i GEODE som är en branschförening för oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa. GEODE representerar främst mindre elnätsföretag och gasföretag.

Läs mer om GEODE

Euroheat & Power

Ett samarbetsorgan för fjärrvärmens branschorganisationer i EU och övriga Europa. Arbetar för att påverka EU samt stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. Kontoret ligger i Bryssel.

Läs mer om Euroheat & Power

Nordenergi

Nordenergi samlar Energiföretagen Sverige tillsammans med sina nordiska systerorganisationer; EnergiNorge, Finsk Energiindustri och Dansk Energi. Nordenergi grundades 2003 med syftet att utbyta information och diskutera gemensamma frågor.

Läs mer om Nordenergi