Färdplan fossilfri uppvärmning - fjärrvärmebranschens åtaganden

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Färdplanen för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, varav Energiföretagen Sverige är en. Färdplanen innehåller gemensamma åtaganden och förväntningar och särskilda åtaganden för exempelvis fjärrvärmebranschen. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045.

Färdplanen är en av många inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Uppvärmningsbranschens färdplan är unik eftersom de olika aktörerna på marknaden har gått samman i en gemensam färdplan. Fjärrvärmeföretag, värmepumpar, kunder och andra aktörer har arbetat fram både gemensamma och branschvisa åtaganden.

I färdplanen åtar sig fjärrvärmebranschen bland annat att bli fossilbränslefri senast år 2030, att fungera som kolsänka år 2045 och att samverka i hög grad med kunder och andra aktörer för att utveckla fjärrvärmeaffären, tekniken och annat som krävs för att uppnå detta. Fjärrvärmen har nått långt redan, och är en möjliggörare även framåt i den gemensamma strävan mot ett fossilfritt Sverige.

Energiföretagen ser det som en styrka att alla värmemarknadens olika parter är med, och är överens om att samverka för att nå framgång. Många har nu ställt sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmning och vi publicerar regelbundet en aktuell lista på undertecknarna.

Vill ditt företag ställa sig bakom planen?

Medlemsföretag som vill ställa sig bakom Färdplanen för fossilfri uppvärmning kan enkelt göra detta, när den interna förankringsproessen är klar. Gör så här:

  • Meddela Kjerstin Ludvig på Profu i ett mejl att ni ställer er bakom färdplanen
  • Ange vem som har fattat beslutet (t.ex. styrelse, VD, marknadschef …).

Här kan du läsa färdplanen och se vilka som hittills har ställt sig bakom planen. (191007) 

Read the summary in English.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se