Energiaskor

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige arbetar för miljöriktig och resurseffektiv hantering av askor som uppstår vid förbränning. Målet är hållbara och resurseffektiva energisystem där lämpliga askor i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet och den cirkulära ekonomin.

Askor uppkommer som en konsekvens av dagens energisystem och bränsleval. Askorna kan inte betraktas för sig utan ska ses som en del av den helhet där de uppkommer.

Askor är rätt använda, en resurs. Att ersätta naturmaterial genom att återvinna askor för anläggningsändamål spar resurser och miljön. Naturmaterial som sand, grus och bergkross kan sparas. Utsläppen från brytning av materialen undviks. Att visa på de resurser som sparas och vilka utsläpp som minskar är viktigt för att visa på nyttan jämfört med att använda naturliga material.

Läs strategi för energiaskor här (nås efter inloggning).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se