Statistikinsamling fjärrvärme

Publicerat av: Nicole Burstein ·

Energiföretagens fjärrvärmestatistik är basen för branschens faktabank. God kännedom om och sprida kunskap till omvärlden om branschens förutsättningar - som miljöpåverkan, priser, distribution och energitillförsel - är nödvändigt. Statistiken används i många sammanhang och är mycket värdefull i arbetet för att främja fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Här hittar du tidsplan och ansvariga för vår statistikinsamling.

Nicole Burstein har det övergripande ansvaret för Energiföretagen Sveriges statistikinsamling. För delar av fjärrvärmerapportering finns det dock fler som är delansvariga. Det finns angivet under respektive område.

Majoriteten av fjärrvärmestatistiken rapporteras i statistiksystemet Kvalitetsnyckeln, eller dess systersystem Skadenyckeln (tillgång via kvalitetsnyckeln). 
Behöver du en ny användare kan du få hjälp av någon annan i din organisation med rättigheter i kvalitetsnyckleln eller kontakta oss så ordnar vi det.
Har du användaruppgifter sedan tidigare men glömt ditt lösenord kan du lätt ordna ett nytt genom att klicka på "glömt lösenord" på sidan och ange din mejladress.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har uppdaterade kontakter på ert företag. Detta för att vi ska veta vem vi ska vända oss till för att samla in och kvalitetssäkra branschstatistiken och vem vi ska kommunicera med kring godkännande av lokala miljövärden. Kontaktuppgifter revideras direkt i kvalitetsnyckeln eller genom kontakt med ansvariga för statistiken.

Kontaktuppgifter ska rapporteras in avseende:

  1. Statistikansvarig fjärrvärme (ansvarig för rapportering av branschstatistik, registreras som Kundadministratör i kvalitetsnyckeln)
  2. Miljögranskare (ansvarig för att granska och godkänna fjärrvärmens lokala miljövärden)
  3. Skaderapportör (rapporterar in skador på ledningar och ventiler)

 

Branschstatistik

I Branschstatistiken ingår uppgifter om produktion, kunder, ekonomi, fjärrkyla och distribution.  Produktionsstatistiken används förutom att framställa branschens bränsle- och produktionsstatistik även som underlag för beräkningar av lokala miljövärden.

Inrapportering

Kvalitetsnyckeln är öppen för rapportering från tidigt i januari till slutet av mars. Kontakta oss för exakta datum.

Granskning och godkännande, lokala miljövärden 

Miljövärdena underlättar för kunder, media och andra som är intresserade av fjärrvärmens miljöpåverkan. Beräkningarna av föregående års miljövärden görs med utgångspunkt från hur produktion och leveranser skett under det aktuella året. Metoden för hur beräkningen sker utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen och företrädare för fjärrvärmekunderna.

Först när hela branschens uppgifter om leveranser, produktion, bränsle och miljö finns inne i Kvalitetsnyckeln kan Energiföretagen påbörja arbetet med att granska och kvalitetssäkra lokala miljövärden. Men så fort du som medlem har lagt in dina uppgifter och godkänt dem kan du få fram en preliminär beräkning av dina lokala miljövärden ur Kvalitetsnyckeln, för att exempelvis publicera på den egna hemsidan.

Energiföretagens granskningsperiod för lokala miljövärden äger rum i april och maj. Publicering sker under juli månad. Kontaktperson för frågor kring detta är Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige.

Fjärrvärmepriser 

Inrapportering av fjärrvärmepriser för aktuellt år sker samtidigt som inrapportering av den övriga branschstatistiken för föregående år i Kvalitetsnyckeln. Granskning sker under våren och publicering under hösten.

Upplever ni att er prismodell inte passar in i de modeller som finns tillgängliga får ni gärna kontakta oss så hjälper vi er. Det är viktigt att ni meddelar detta så att vi har möjligt att utveckla insamlingen att skapa en så rättvis bild av er verksamhet som möjligt.

Skadestatistik fjärrvärme - ledningar och ventiler

Inrapporteringen sker löpande under året till Skadenyckeln via importfunktion eller via inmatning i Skadenyckeln. Arbetet fortgår med utveckling av importfunktion och implementering av fler GIS/NIS-leverantörer för att möjliggöra import av skador i Skadenyckeln. Medlemmar ska då kunna exportera skador från eget GIS/NIS till Skadenyckeln. Kontaktperson för frågor kring detta är Leif Nordengren,
Energiföretagen Sverige.

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik (förädraledig)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se