Statistikinsamling - Kvalitetsnyckeln

Publicerat av: Nicole Burstein - föräldraledig ·

Energiföretagens fjärrvärmestatistik är basen för branschens faktabank. God kännedom om och sprida kunskap till omvärlden om branschens förutsättningar - som miljöpåverkan, priser, distribution och energitillförsel - är nödvändigt. Statistiken används i många sammanhang och är mycket värdefull i arbetet för att främja fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Här hittar du tidsplan och ansvariga för vår statistikinsamling.

Nicole Burstein har det övergripande ansvaret för Energiföretagen Sveriges statistikinsamling. För delar av fjärrvärmerapportering finns det dock fler som är delansvariga. Det finns angivet under respektive område.

Majoriteten av fjärrvärmestatistiken rapporteras i statistiksystemet Kvalitetsnyckeln, kvalitetsnyckeln.energiforetagen.se/, eller dess systersystem Skadenyckeln. Har du användaruppgifter sedan tidigare men glömt ditt lösenord kan du lätt ordna ett nytt genom att klicka på "glömt lösenord" på sidan och ange din mejladress.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har uppdaterade kontakter på ert företag. Detta för att vi ska veta vem vi ska vända oss till för att samla in och kvalitetssäkra branschstatistiken och vem vi ska kommunicera med kring godkännande av lokala miljövärden. Kontaktuppgifter revideras främst i kontakt med Energiföretagen.

Kontaktuppgifter ska rapporteras in avseende:

  1. Statistikansvarig (ansvarig för rapportering av branschstatistik, registreras som Kundadministratör i kvalitetsnyckeln)
  2. Miljögranskare (ansvarig för att granska och godkänna fjärrvärmens lokala miljövärden)
  3. Skaderapportör (rapporterar in skador på ledningar och ventiler)

Fjärrvärmepriser 2019

I år har vi planerat att inrapportering av fjärrvärmepriserna sker samtidigt som inrapportering av den övriga branschstatistiken för föregående år i Kvalitetsnyckeln. Kvalitetsnyckeln kommer att vara öppen från den 7e januari till och med den 25e mars.

Upplever ni att er prismodell inte passar in i de modeller som finns tillgängliga får ni gärna kontakta oss så hjälper vi er.

VD–enkät

Den tidigare årliga VD-enkäten utgår eftersom den informationen kommer att samlas in via andra kanaler.

Branschstatistik 2018

I Branschstatistiken ingår uppgifter om produktion, kunder, ekonomi, fjärrkyla och distribution.  Produktionsstatistiken används förutom att framställa branschens bränsle- och produktionsstatistik även som underlag för beräkningar av lokala miljövärden.

Inrapportering

Rapporteringen av branschstatistiken kan göras från 7e januari till och med 25e mars.

Granskning och godkännande, lokala miljövärden 2018

Miljövärdena underlättar för kunder, media och andra som är intresserade av fjärrvärmens miljöpåverkan. Beräkningarna av 2018 års miljövärden görs med utgångspunkt från hur produktion och leveranser skett under 2018. Metoden för hur beräkningen sker utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen och företrädare för fjärrvärmekunderna.

Först när hela branschens uppgifter om leveranser, produktion, bränsle och miljö finns inne i Kvalitetsnyckeln kan Energiföretagen påbörja arbetet med att granska och kvalitetssäkra lokala miljövärden. Men så fort du som medlem har lagt in dina uppgifter och godkänt dem kan du få fram en preliminär beräkning av dina lokala miljövärden ur Kvalitetsnyckeln, för att exempelvis publicera på den egna hemsidan.

Energiföretagens granskningsperiod för lokala miljövärden 2018 kommer att äga rum i april och maj 2019. Kontaktperson för frågor kring detta är Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige.

Skadestatistik fjärrvärme - ledningar och ventiler

Inrapporteringen sker löpande under året till Skadenyckeln. Under 2019 fortsätter arbetet med utveckling av importfunktion i Skadenyckeln, så att medlemmarna ska kunna exportera skador från eget GIS till Skadenyckeln. Förhoppningsvis ska importfunktionen komma i drift under 2019, Kontaktperson för frågor kring detta är Leif Nordengren, Energiföretagen Sverige.

 

För att underlätta planeringen av statistikinlämningen och granskning och godkännande lokala miljövärden under 2019 finns här en sammanfattning av viktiga tidpunkter under året:

 

 Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein - föräldraledig

Nicole Burstein - föräldraledig

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se