Avtalsmallar och plattform för kvalitetssäkring av avfallsbränsle

Publicerat av: Kalle Lindholm

Här finns handledning för avtal om trädbränslen, avtalsmall spill- och överskottsvärme samt branschgemensam plattform för kvalitetssäkring av avtalsbränsle.

1. Handledning för avtal om trädbränslen

Avtal om trädbränsleleveranser utformas vanligen utgående från erfarenheter hos leverantör och mottagare om lokala förhållanden vid produktionsplats och vid slutförbrukande anläggning. Leverantör och mottagare har ofta gemensamma erfarenheter av de viktigaste delarna i ett avtal och har tillsammans utvecklat ett sätt att beskriva och hantera dessa frågor i avtalen.

Denna handledning har tagits fram av Energiföretagen Sverige och Svenska Trädbränsleföreningen i samarbete. Den syftar till att vara stöd, checklista och exempelsamling för situationer när tidigare erfarenheter av samarbete saknas mellan två avtalsparter eller när de ställs inför nya omständigheter.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-32-3

Ladda ner Handledningen för avtal om trädbränslen (pdf).

2. Avtalsmall spill- och överskottsvärme

Avtalsmall spill- och överskottsvärme är en checklista som inte är heltäckande och kan ligga som grund för att ta fram text till eget avtal utifrån de specifika förutsättningarna anläggningen/projektet har.

Avsikten med avtalsmallen är att den ska vara ett stöd vid överläggningar och förhandlingar samt ge möjlighet för Parterna att själva utarbeta relativt enkla heltäckande avtalsförhandlingar. En viktig utgångspunkt är att innehållet och omfattningen av avtalen till stor del beror på hur stor andel restvärmen utgör av den totala fjärrvärmeproduktionen.

Avtalsmallen är framtagen av Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) tillsammans med Tillförselgruppen.

Ladda ner Avtalsmall spill- och överskottsvärme (word)

3. Branschgemensam plattform för för kvalitetssäkring av avfallsbränsle

Svenska anläggningar som eldar avfall har sedan länge tillämpat kvalitetskrav för avfallet som tas emot. Ändå sker mottagning och kontroll på olika sätt vid olika anläggningar. Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige har nu tagit fram en rapport som underlag för en branschgemensam överenskommelse, som ska börja tillämpas från 1 januari nästa år.

Trots att det funnits kunskap och vägledning om hanteringen har alltså rutinerna sett olika ut vid olika anläggningar för avfallsförbränning. Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige har därför identifierat ett behov av att ta fram en branschgemensam överenskommelse som ska gälla för sådant som bränslespecifikationer, kontrollfunktioner vid mottagning och avvikelsehantering.

Den nya överenskommelsen ska förhoppningsvis kunna bidra till att höja både kvaliteten hos bränslet och förtroendet för hanteringen av avfallet.

Läs rapport här

Läs mer på Avfall Sveriges webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se