Bioenergi

Publicerat av: Raziyeh Khodayari ·

Handledning för avtal om trädbränslen

Avtal om trädbränsleleveranser utformas vanligen utgående från erfarenheter hos leverantör och mottagare om lokala förhållanden vid produktionsplats och vid slutförbrukande anläggning. Leverantör och mottagare har ofta gemensamma erfarenheter av de viktigaste delarna i ett avtal och har tillsammans utvecklat ett sätt att beskriva och hantera dessa frågor i avtalen.

Denna handledning har tagits fram av Energiföretagen Sverige och Svenska Trädbränsleföreningen i samarbete. Den syftar till att vara stöd, checklista och exempelsamling för situationer när tidigare erfarenheter av samarbete saknas mellan två avtalsparter eller när de ställs inför nya omständigheter.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-32-3

Ladda ner Handledningen för avtal om trädbränslen (pdf).

Förbered ert företag på hållbarhetskriterierna i RED2 för skogsbränslen

Läs om hur genomförandeprocessen för hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning enligt det omarbetade Förnybartdirektivet, RED2 (EU 2018/2001), fortskrider (OBS kräver inloggning). Här finns också tips på hur ni kan förbereda er inför genomförandet som träder i kraft i slutet av juni 2021.

Bilaga till skogsbränsleavtal, att använda inför införandet av Förnybartdirektivet för fasta biobränslen (kräver inloggning).

Frågor och svar om bioenergi

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se