Presentationer Biobränsle- och avfallsfrågorna att hålla koll på i höst 2022

Presentationer från webbinariet den 26 oktober 2022 i pdf format

Aktuella bränslefrågor

Ny EU-lagstiftning och aktuella policyfrågor