Kartläggning av flexibilitetsresurser - av Power Circle

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

När elsystemet förändras uppstår nya situationer som behöver hanteras, och ökad flexibilitet ses idag ofta som en möjlig lösning för framtiden. Men finns flexibiliteten tillgänglig redan nu och är potentialen större än vi trott? I en kartläggning från december 2022 har Power Circle gått igenom befintliga  studier om flexibilitet. Kartläggningen ger indikationer på att många tidigare studier missat eller underskattat potentialer inom flera områden.

Power Circle är en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Kartläggningen har utifrån tidigare studier kartlagt den teoretiska flexibilitetspotentialen från energilager, flexibel produktion med tyngdvikt på vindkraft och solkraft samt efterfrågeflexibilitet från hushåll och service, fordon och industrier. Kartläggningen baserar sig huvudsakligen på befintliga svenska studier och exjobb på området.

Kartläggningen går också igenom de olika utmaningar som flexibilitet kan bidra till att lösa; effektbrist, kapacitetsbrist, variationshantering och frekvensreglering. Översikten visar att de allra flesta resurser kan bidra med flexibilitet i form av effekt för frekvensreglering, vid effektbrist eller vid nätkapacitetsbrist. Det är mer utmanande att hantera variationer på längre sikt där alternativen är mer begränsade, skriver Power Circle.

Läs kartläggningen "Flexibilitet för ett mer stabilt och driftsäkert elsystem" här