Nyhet om att AG Flex bildats

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 4 oktober 2022 höll Energiföretagen Sverige ett uppstartsmöte för nya arbetsgruppen AG Flex- och stödtjänster. Gruppen har bildats för att möta behoven av utveckling inom området flexibilitet.

Den nya gruppen ska täcka ett brett och komplext område. Bland annat ska AG Flex- och stödtjänster:

  • leverera och förankra ståndpunkter och skriva texter till den kommande nätkoden för flexibitet på EU-nivå.
  • delta som referensgrupp i föreskriftsarbetet som rör flexibilitet och stödtjänster.
  • paketera förankrade flexprodukter för Energimarknadsinspektionens godkännande, till exempel en flexibilitetsprodukt för elnätskapacitet.

Läs hela nyheten hos Energiföretagen från oktober 2022.