Förslag till nätkod för flexibilitet framtaget

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Ett förslag på nätkod för efterfrågeflexibilitet (DR) tagits fram och ska ut på remiss. Nätkoden ska bland annat utveckla de regelverk som behövs för att möjliggöra användningen av efterfrågeflexibilitet i den dagliga driften av näten. Ett öppet informationsmöte på europeisk nivå hålls den 13 oktober 2023 och ett webbinarium hålls den 26 oktober 2023 hos Energiföretagen om nya koden.

Under 2023 har en grupp experter från EU DSO Entity och ENTSO-e på uppdrag av EU-kommissionen  arbetat med förslaget till en ny nätkod, nätkoden för Efterfrågeflexibilitet (DR) som kan läsas här. Detta är en nätkod som påverkar många aktörer.

Läs hela nyheten hos Energiföretagen från 2 oktober 2023 som också berättar om ett öppet informationsmöte den 13 oktober 2023 som EU DSO Entity och ENTSO-e har. Dessutom om det webbinarium som Energiföretagen Sverige anordnar den 26 oktober 2023.