Om efterfrågeflexibilitet i EnergiStrategiPodden

Den 25 oktober deltog Yvonne Ruwaida som arbetar med efterfrågeflexibilitet åt energibranschen i EnergiStrategipodden. Hon sitter i DSO Entitys expertgrupp och medverkar till att ta fram förslaget om ny nätkod för "Demand Response", eller decentraliserad flexibilitet. Hon finns normalt på Vattenfall Eldistribution och arbetar en dag i veckan åt Energiföretagen.

Nätkoden syftar till att förenkla marknadsaccess, sätta principer för marknadsdesign, facilitera standardisering och förenkla samarbetet mellan TSO:er (systemoperatörer) och DSO:er (elnätsföretag) kring regler för informations- och dataöverföring. Alltså regelverket för hur styrbara resurser i nätet ska kunna bidra med flexibilitet. För även om flexibilitet inte är något nytt, vilket Yvonne understryker, ska nätkoden sänka trösklarna för alla resurser som kan vara med och bidra till stabilitet i elnäten. Samtidigt ställs krav på en tydlig digitaliseringsresa för elnätsföretagen.

Lyssna på intervjun i EnergiStrategiPodden från 25 oktober 2023 här.