Allmänna avtalsvillkor el

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Målet med de allmänna avtalsvillkoren är att underlätta för Energiföretagens medlemsföretag och deras kunder. Genom att använda branschgemensamma villkor blir det enklare och tydligare för kunden eftersom samma regler gäller oavsett företag och företagen kan förhoppningsvis spara både tid och pengar.

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har kommit överens om allmänna avtalsvillkor. Villkoren reviderades senast 2018 och finns i följande varianter.

För konsumenter:

  • Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2),
  • Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument),  NÄT 2012 K (rev 2) samt
  • Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2).

För näringsidkare respektive högspänning:

  • Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet och annan likartad verksamhet, EL 2012 N (rev)
  • Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet och annan likartad verksamhet, lågspänning), NÄT 2012 N (rev)
  • Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar, NÄT 2012 H (rev)
  • Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare (rev)

Avtalsvillkoren finns till försäljning i Energiföretagens webbshop.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se