Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme - för medlemmar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Här har vi samlat dokument om avtal och avtalsvillkor, som vi hoppas att du som arbetar i ett medlemsföretag har nytta av i ditt arbete.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Avtalsvillkoren ändrades i mars 2023 för ikraftträdande 1 september 2023.

Avtalsvillkoren för näringsidkare

Här finns avtalsvillkoren för näringsidkare i webbshopen.

En översikt över ändringarna med kommentarer till Energiföretagens medlemmar finns att läsa här.

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med parterna inom Värmemarknadskommittén. De ändrades senast i mars 2023. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen tillämpas senast från 1 september 2023. 

Kunderna ska underrättas om de nya villkoren. För att de nya villkoren ska kunna börja tillämpas i tid krävs enligt avtalsvillkoren att kunderna underrättas om ändringarna senast två månader i förväg. I fjärrvärmevillkoren anges att kunderna ska underrättas skriftligen.

Avtalsvillkoren för konsumenter

Här finns avtalsvillkoren för konsument i webbshopen.

En översikt över ändringarna med kommentarer till Energiföretagens medlemmar finns att läsa här.

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i april 2023. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen med Konsumentverket tillämpas från 1 september 2023. 

Konsumenterna ska underrättas om de nya villkoren. För att de nya villkoren ska kunna börja tillämpas i tid krävs enligt avtalsvillkoren att konsumenterna underrättas om ändringarna senast två månader i förväg (senast 1 juli 2023). I fjärrvärmevillkoren anges att konsumenterna ska underrättas skriftligen.

Vad betyder ”underrättas skriftligen”

Konsumentverket skriver: ”Vad gäller information till konsumenter avseende de uppdaterade allmänna villkoren så tänker vi att det kommunikationssätt som bolaget och konsumenten avtalat om bör vara det som används.

Finns det inget avtalat kan både vanlig post och digital kommunikation användas. Konsumenten ska få tillgång till villkoren i en varaktig form, antingen i pappersform eller digitalt, så att konsumenten har möjlighet att spara villkoren.”

Samma torde gälla för näringsvillkoren. Kunderna ska i vilket fall självklart enkelt kunna få del av och spara villkoren kostnadsfritt.

Här finns förslag på informationsbrev till kunderna:
Följebrev till näringsidkarkunder
Följebrev till konsumentkunder

Enskilt kundavtal och avbrytande av en fjärrvärmeleverans

Enligt fjärrvärmelagen måste fjärrvärmeleverantören ha ett enskilt avtal med varje kund.

När fjärrvärmeleveransen till en konsumentkund avbryts på grund av bristande betalning ska konsumenten meddelas och Socialnämnden underrättas. Hur underrättelserna ska lyda är bestämt i författning. Således måste texten formuleras exakt så som anges i fjärrvärmeförordningen, bilaga 1 respektive bilaga 2 se Fjärrvärmeförordningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se