Allmänna avtalsvillkor, fjärrvärme - konsument

De allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme är färdigförhandlade och fastställda i april 2023 och träder i kraft den 1 september 2023.

Här kan du beställa de allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare. I priset ingår avtalsvillkoren i svensk och engelsk version samt i word- och pdf-format, det sistnämnda med möjlighet att lägga till ditt företags logga och företagsuppgifter. Sammanlagt levereras 4 digitala filer. 

Priset baseras på hur mycket värme ditt företag levererat enligt Ei (GWh). Du kan läsa mer om priser och köpvillkor längre ner på sidan. Om du har frågor är du välkommen att mejla förlaget på forlag@energiforetagen.se. Det går tyvärr inte att returnera levererade digitala filer. 

 

Priset utgår ifrån hur mycket värme ditt företag levererat (GWh) enligt tabellen nedan. Informationen är hämtad från Energimarknadsinspektionen (2020). Medlemsföretag och Partners har 20 % medlemsrabatt. 

Antal GWh Ordinarie pris Medlemspris
0-100 1 565 kr 1 252 kr
101-250 2 190 kr 1 752 kr
251-500 3 440 2 752 kr
501-1500 5 315 kr 4 252 kr
1501-3000 7 815 kr 6 252 kr
3001- 10 950 kr 8 760 kr

 

Vid frågor gällande publikationer och e-tjänster kontakta Förlaget:

E-post: forlag@energiforetagen.se

Köpvillkor

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) köpvillkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms och Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna. En administrationsavgift vid beställning via telefon eller e-post tillkommer med 125 kronor per order. Det finns två olika priskategorier, ett rabatterat pris för medlemmar och partners i Energiföretagen, och ett ordinarie pris för övriga. När du registrerat dig får du automatiskt rätt pris på dina köp. Det justeras på fakturan. 

Betalningsvillkor 
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto, denna erhålls tillsammans med leveransen. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8 %). 

Leverans publikationer 
Din order går direkt till Strömberg Distribution och du får en bekräftelse till din angivna e-postadress. Beställda produkter levereras normalt inom 4–5 arbetsdagar (tryckt publikation) alternativt direkt (digital publikation/pdf). Vid felleverans, vänligen kontakta Strömberg Distribution direkt, energi@strd.se eller på telefon 026-24 90 24.  

Fraktkostnad 
Fraktkostnaden följer Postnords portotabell. Om vikten är under 2 kr skickas ordern som brev, däröver som paket. Men om värdet på varan överstiger 1 000 kronor skickas det som paket även om vikten understiger 2 kg.

För mer information se: www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och villkor.

Ångerrätt 
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag kunden tar emot varan eller fick tillgång till tjänsten. Kunden står för returkostanden och tidigare fraktkostnad återbetalas inte. Kontakta Strömberg Distribution direkt innan du returnerar varorna, energi@strd.se eller på telefon 026-24 90 24. Endast oskadade returer godkänns. 

Nedladdningsbara publikationer undantas från ångerrätten, då de på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras.  

Reklamation 
Reklamation på grund av felaktig eller skadad vara ska göras inom 14 dagar från det att du mottog produkten för att kunna godkännas. Vänligen kontakta Energiföretagen på e-postadress: forlag@energiforetagen.se för att få information om hur reklamationen ska gå till.  

Leverans e-tjänster 
Vid beställning av elektroniska tjänster i webbshopen levereras tjänsten via Energiföretagens webbsida, dit tillgång ges genom ett personligt användarkonto. Energiföretagen meddelar när tjänsten finns tillgänglig via e-post från forlag@energiforetagen.se (senast inom 2 dagar). 

Avtalstid e-tjänster 
Abonnemanget löper årsvis och förlängs automatiskt med 12 månader i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägningen ska ske skriftligen, via e post, senast 30 november föregående år.  

Abonnemangsavgiften faktureras enligt gällande ”prisuppgifter/villkor” på webbsidan. 

Nyttjanderätt e-tjänster 
Abonnemangen är personliga och får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Energiföretagen. Energiföretagen ansvarar inte för hur abonnenten använder eller tillämpar tjänsten/tjänsterna och har heller inget ansvar mot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. Energiföretagen ansvarar inte för ändringar som köparen gör i köpt publikation eller e tjänst.  

Immateriella rättigheter  
Energiföretagen innehar alla immateriella rättigheter i tillhandahållet utbud på webbsidan. Alla publikationer, e-tjänster och övriga produkter är för eget bruk och får inte mångfaldigas, spridas eller säljas varken i sin helhet, eller som delar, utan Energiföretagens skriftliga medgivande. Mottagaren får inte heller använda de varumärken som ingår i tjänsterna utan Energiföretagens medgivande. 

Energiföretagen tillhandahåller olika alternativ för abonnenten att nyttja och sprida vissa publikationer, allmänna avtalsvillkor, blanketter, kalkyler mm i samarbete med tredje man men då krävs ett licensavtal enligt de erbjudanden som finns på Energiföretagens webbsida. 

Intrång i immaterialrätt 
Om ansvar och ersättningsskyldighet vid intrång i dessa immateriella rättigheter finns bestämmelser i upphovsrättslagen (1960:729), varumärkeslagen (2010:1877) och marknadsföringslagen (2008:486).  

Upphovsrätt 
Texter, bilder och varumärkena i tillhandahållet utbud på webbsidan som EBR, ESA, ESA Q och Wattityd är skyddat av immaterialrättsliga lagar. Dessa får därför endast användas i enlighet med de tillämpliga lagarna. 

Force majeure 
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndskyldighet och andra eventuella påföljder. 

Personuppgifter 
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din beställning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy. 

Du kan ta del av policyn i sin helhet via följande länk: Energiföretagens integritetspolicy 

Om du önskar mer information eller har frågor, vänligen ta kontakt med oss på forlag@energiforetagen.se