Energiföretagen Sveriges nätverk kring finansiell handel och regelverk

Publicerat av: Louise Marcelius ·

På elmarknaden finns ett antal aktörer som i sin verksamhet arbetar med såväl fysiska som finansiella handelsfrågor. Regelverken för den finansiella elhandeln baseras på typiskt finansiella branscher som banker och investeringsinstitut, men elhandeln har relativt specifika egenskaper.

Av dessa skäl är det viktigt att bevaka och påverka vad som händer på regelverksområdet så att elbranschen inte drabbas av regelverk som inte är ändamålsenliga och riskerar att leda till sämre konkurrens, likviditet och transparens på marknaden. Mot denna bakgrund har Energiföretagen Sverige skapat ett nätverk (våren 2009) där avsikten är att ta del av medlemmarnas åsikter i ett tidigt skede för att kunna arbeta proaktivt med dessa frågor.

Företrädesvis bör nätverkets medlemmar arbeta med frågor rörande fysisk och finansiell handel och regelverk, men nätverket är öppet för alla medlemsföretag som är intresserade av dessa frågor.

Läs arbetsbeskrivningen för nätverket här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se