Juridiska tjänster

Publicerat av: Helena Laurell ·

Utöver den rådgivning som ingår i medlemsservicen kan vi mot arvode erbjuda våra medlemsföretag mer omfattande juridiska tjänster.

Tjänsterna som kan komma ifråga kan vara

  • att  bistå i avtals- och regleringsfrågor
  • hjälpa till med juridiska analyser och utredningar
  • samt agera ombud i mål och ärenden vid myndigheter och i domstolar.

Vi kan dock inte ta ärenden där det kan förekomma intressekonflikt i förhållande till andra medlemsföretag.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se