Övriga avtal

Här har vi samlat några av de avtal som är viktiga för energiföretagen.

Sambyggnad och samförläggning - överenskommelse mellan (dåvarande) Svensk Energi och TeliaSonera Skanova Access om kostnadskatalog (pdf, 437 kB).

Mall: ersättning samförläggning (xlsx, 54 kB) Intern instruktion till mobilnätägare och elnätägare.

Överenskommelse om placering av mobilnätsägares master/torn i högspänningsledningars närzon, det vill säga inom 100 meter från befintlig elledning 10-400 kV (pdf, 67 kB).

Överenskommelse med PTS om riksfrekvenser för mätvärdesförvarning på radio (pdf, 75 kB)

Avtal med Telia-Sonera för åtkomst av elmätare i telestationer. Telia-Sonera tillåter numera nätägarna tillträde till deras telestationer för att kunna utföra mätaravläsning samt revision och byte av mätare. Förutsättningarna är att nätägaren skriver på ett säkerhetsavtal som Telia-Sonera upprättat.

Avtalet, som togs fram i samarbete med (dåvarande) Svensk Energi, innebär att nätägaren får kvittera ut kort/nycklar till telestationerna inom koncessionsområdet för berörd egen personal eller anlitad entreprenör att vid egen vald tidpunkt gå in i stationerna.

Allmänna bestämmelser - nyttjanderätt till svart fiber (pdf, 84 kB).

Elcertifikat

Standardavtalen för options- respektive terminshandel med elcertifikat

Ramavtal (pdf, 46 kB)

Allmänna bestämmelser för ramavtal avseende handel med ostandardiserade Options- och Terminskontrakt (pdf, 99 kB)

Standardavtal för avistahandel med elcertifikat

Avräkningsnota - bekräftelse (pdf, 40 kB)

Allmänna avtalsvillkor för avistahandel (pdf, 48 kB)