Branschvalidering

Publicerat av: Greta Hjortzberg ·

Validering är ett verktyg för att synliggöra och erkänna individers faktiska kompetens – oavsett var, hur eller när den kompetensen utvecklats. Allt som en individ har lärt sig, både genom formell utbildning (till exempel på gymnasiet eller högskola) och via arbete och fritidssysselsättning kan vara värdefullt. Energiföretagen Sverige är med i branschvalidering av yrkesprofiler i energibranschen. Yrkesprofilerna är ett verktyg som kan användas av branschens företag på flera sätt.

Validering kan vara lämpligt för den som saknar papper på sin kompetens och till exempel behöver kunna visa vad de kan för att få ett jobb, för att antas till en utbildning eller för att kunna förkorta sin utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer, som är en del av branschvalideringen. SeQF är ett verktyg för att klassificera och organisera kvalifikationer, till exempel olika examina från utbildning, olika typer av certifikat och yrkesbevis. Syftet är att lättare kunna jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.

Myndigheten har också i uppgift att stödja olika branschers arbete med valideringsmodeller, så kallad branschvalidering. Branschvalideringen sker i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – fackförbund och arbetsgivarorganisationer – branschorganisationer och enskilda företag.

Energiföretagen Sverige har medverkat i arbetet med att ta fram branschvaliderade yrkesprofiler för energibranschen, tillsammans med medlemsföretag från både EFAs och Sobonas avtalsområden. Det konkreta arbetet drivs av Kompetenskansliet, med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan. För att ta fram yrkesprofilerna och SeQf-placera dem har ett företag som är specialiserat på just detta, Nordiskt valideringsforum, anlitats.

De yrkesprofiler som har tagits fram inom branschvalideringen kan användas av branschens företag för att exempelvis påverka utformningen av utbildningar, kompetensutveckla medarbetare och ta emot praktikanter på ett strukturerat sätt.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Greta Hjortzberg

Greta Hjortzberg

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 37
E-post: greta.hjortzberg@energiforetagen.se