HING - unik distansutbildning elkraftingenjör

År 2011 startade en unik högskoleingenjörsutbildning med inriktning på elkraft. Utbildningen är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och företag i energibranschen, främst medlemsföretag i Energiföretagen Sverige, som satsar för att trygga sin framtida kompetensförsörjning. Inom energibranschen benämns utbildningen ofta ”HING”, vilket är en förkortning av just högskoleingenjör.

Energiföretag som vill veta mer om samarbetet kan läsa mer här.

Hing är en distansutbildning för högskoleingenjörer elkraft och kräver därför eget driv av den som studerar. Samtidigt innebär den möjligheter för teknikintresserade personer över hela landet att studera elkraft.

Programmet bygger på ett nära samarbete med medlemsföretag som medverkar i kurser i form av gästföreläsningar, samt genom att erbjuda mentorer första terminen, projektuppdrag, praktikplatser och examensarbeten. Det gör att du som student kan knyta kontakt med tänkbara framtida arbetsgivare redan under utbildningstiden.

Studenterna väntas bli elkraftsingenjörer, som kan arbeta med att projektera och leda större projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Det kan även handla om arbeten som elkonstruktör och att projektera elkraft i fastigheter, industrier, gatunät, bostadsområden eller större infrastruktursatsningar, som kraftverks- och järnvägsbyggen. Dessutom behövs ingenjörer vid renoveringar och effektiviseringar av befintliga elkraftsanläggningar.

Utbildningen riktar sig till den som vill vara med och utforma dagens och morgondagens energisystem i samklang med resten av samhället. Det är en distansutbildning som ges via webben, med cirka två obligatoriska fysiska sammankomster per termin. Den omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier.

De tre universiteten erbjuder en tredjedel av kurserna var, kurser som samtliga studenter läser. Antagning sker vid respektive universitet, och som student tar man ut sin examen vid det universitet där man har antagits. Även om de tre universiteten ligger i norr, rekryteras studenter från hela landet.

Energiföretag som är engagerade i samarbetet

 • Bodens Energi
 • E.ON Energidistribution AB (från och med antagning år 2022)
 • Härjeåns Nät (till och med antagning 2021 och tre år framåt)
 •  Härnösand Elnät
 •  Jämtkraft
 • LEVA i Lysekil (från och med antagning år 2022)
 • Luleå Energi Elnät
 • Pite Energi
 • Siemens
 • Skellefteå Kraft
 • Sundsvall Elnät
 • Umeå Energi Elnät
 • Sydkraft Hydropower AB
 • Vattenfall
 • Åsele Kraft
 • Övik Energi

Läs mer om distansutbildningen i elkraft hos