Analyser 2018

Den 30 november 2017 presenterade EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket, "Clean Energy for all Europeans", det så kallade Vinterpaketet. I november 2018 var stora delar av paketet färdigförhandlade och Energiföretagen presenterade sina analyser på den årliga EU-dagen i Stockholm.

Stora delar av EU:s så kallade vinterpaket - Clean Energy for all Europeans - är färdigförhandlade (november 2018). Det som återstår är elmarknadsdirektivet och elmarknadsförordningen. Energiföretagen Sverige har varit aktiva i arbetet som ledde fram till trilogförhandlingarna och som medlem i Energiföretagen kan du nu ta del av de analyser vi gjort.

Logga in och läs Energiföretagens samtliga analyser (november 2018).