Cybersäkerhet

Publicerat av: Emma Johansson ·

Informations- och cybersäkerhet är i dag en stor samhällsutmaning som påverkar såväl privata som offentliga organisationer. I takt med att cyberhoten ökar så växer nu även kraven på effektiv informations- och cybersäkerhet från lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Exempel på detta är NIS-direktivet, GDPR och den nya säkerhetsskyddslag som börjar gälla våren 2019.

Digitaliseringen beskrivs som en av vår tids starkaste förändringsfaktor. Med den tilltagande digitaliseringen och globaliseringen, som ökar beroenden över nations-, sektors- och ansvarsgränser, har även följt en ökad förekomst av cyberattacker mot olika intressen och verksamheter.

Cybersäkerhet innebär nödvändig verksamhet för att skydda nätverks- och informationssystem jämte användare och andra berörda. Beroende av digital infrastruktur och tjänster genom anslutna enheter och uppkoppling till internet (IoT) skapas ökade sårbarheter vilket medför högre krav på informations- och cybersäkerhet. Genom att kontrollera och certifiera IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer kan man göra dem säkrare och även öka förtroendet för dessa.

Cyberhot är omständighet, händelse, handling som kan skada, störa eller på annat sätt negativt påverka informations- och kommunikationsteknik (IKT-) system. Hoten kan utgöras av politiskt, ekonomiskt och brottsligt motiverade angrepp, men även oavsiktliga incidenter som påverkar cybersäkerheten ökar.

Cyberincidenterna kan störa tillhandahållandet av nödvändiga tjänster, exempelvis elektricitet och uppvärmning.

Följ uppmaningar från CERT-SE 

Vi ber er att höja medvetenheten om phishing och DDoS-attacker och rapportera dessa till CERT-SE. Se även Se deras tidigare artiklar om att uppdatera sårbara system och se över cyberhygienen.

Ytterligare information om cybersäkerhet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se